Absolventi Konzervatoře Č.B.

 

                                                                         Michal Mareš a Lenka Machová

 

Do sekce Slavní trombonisté jsme zařadili obsáhlou stať o Zdeňku Pulcovi. Autorkou je slečna Lenka Machová, která právě absolvuje Konzervatoř v Českých Budějovicích. Lenka je členkou orchestru opery Jihočeského divadla a pro příští sezónu plánuje též studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
 
Dalším našim letošním absolventem je pan Michal Mareš. Svou kariéru vede spíš jako sólista a orchestrální hráč. Dlouhodobě spolupracuje s dechovou hudbou Božejáci, účastnil se letošní Mezinárodní interpretační soutěže v Brně, na soutěži konzervatoří v Ostravě získal čestné uznání.
Součástmi Michalova absolventského výkonu byla Trombonera Rogera Boutryho  a Koncert Jožky Matěje, z něhož publikujeme první větu. Na klavír hrála prof. Jana Mazancová. Totéž dílo provedl i s orchestrem Jihočeského divadla. Z důvodu ochrany autorských práv můžeme bohužel zveřejnit jen krátkou ukázku.
Mladý virtuóz nedávno získal lukrativní angažmá v orchestru městského cirku v Karlsruhe. Jeho ambice však zřejmě míří dál, chystá se totiž studovat u Armina Rosina na Musikhochschule v nedalekém Stuttgartu.