Jean-Pierre Mathez: Branimir Slokar slaví padesátiny

 

 

 

Mezi malým Branimirem ze slovinského Mariboru a Slokarem - padesátníkem leží dlouhá, ale vydařená životní dráha. Zejména o ní je náš rozhovor.

         Sólista

Své narozeniny - 7.červen - oslavil Branimir Slokar v Tokiu, kde hrál Nokturno pro trombón a smyčce Anthonyho Ploga. „Dnes prožívám nejkrásnější období svého života - hrát je pro mne čistou a hlubokou radostí.“

         Slokarovo kvarteto

Branimir Slokar umí svým nadšením nakazit i spoluhráče, jež si často vybírá z žáků. „Věděl jsem, že jako trombónista nemohu mít všechna želízka v jednom ohni - s kvartetem pro mně vznikl další způsob sebevyjádření, další způsob, jak obhájit trombón ve světě.“

         Vyučování

Již od začátku své kariéry  Branimir vášnivě rád učí. Přenášením na žáky se jeho životní energie neustále obnovuje. Během let vystřídal několik  působišť a vedl řadu interpretačních kursů. Dnes svou energii již šetří a věnuje se soustavně pouze osmi žákům, které si vybírá ze čtyřiceti uchazečů, kteří se každoročně hlásí na Musikhochschule ve Freiburgu im Breisgau.

         Objednávky skladeb pro Slokara

Velmi rychle se Branimir Slokar začal věnovat rozšiřování trombónového repertoáru, a to jak v oblasti sólové, tak komorní a koncertantní. Daří se mu přesvědčovat skladatele, aby svá díla věnovali trombónu. Marc Reift, jeden z bývalých členů kvarteta, založil notovou řadu “Collection Slokar“, ve které vydává školy, etudy, úpravy i originální díla. Tato edice se obohacuje o nová a nová díla a postupně se v ní objevují i skladby pro jiné žesťové nástroje. Již dva roky se věnuje Marc Reift pouze vydavatelské činnosti.

         Diskografie

Margit Dütschlerová, majitelka a produkční gramofonové firmy CLAVES “objevuje“ Branimira a vydává disky, které “katapultují“ jméno Slokar do celého světa. Marc Reift založil firmu MARCOPHONE a vydává množství nahrávek  se  Slokarovým kvartetem. CLAVES vydal ke Slokarovu jubileu CD se čtyřmi koncerty XX.století (E. Bloch, A.Aruťuňan, L.Grøndhal a N. Rota).