Experimentální hudební instituce

                                                                                                 Jean – Pierre Mathez

 

                                                                      (Bras Bulletin č. 100, IV/1997)

 

        

 

              Konzervatoře, akademie a hudební školy jsou dnes ve většině případů pozadu za vývojem hudebního světa. Existují však i výjimky….

 

              Eastman School of Music v Rochesteru (stát New York, USA) je součástí místní univerzity. Nese jméno svého zakladatele, amerického průkopníka George Eastmana (1854 – 1932), který zde jakožto vynálezce fotografického filmu (1889) založil dnešní společnost Kodak. Je to jedna z největších hudebních škol ve Spojených Státech.   

 

   Arts Leadership Program (ALP)

 

               Pod tímto názvem Eastmanova škola nedávno zahájila nový experimentální program. Instituce proslulá svými prestižními profesory a četnými slavnými absolventy dokázala najít nový přístup k vyučování hudebního umění. Citujeme několik tezí z oficiální publikace školy.

 

 

             Cíle školy

 

               Profesionální perspektivy klasických i jazzových hudebníků se rychle mění. Aby vyhověli současným požadavkům, musí Eastmanovi absolventi být schopni víc než kdy předtím uplatňovat tvůrčí myšlení a sami řídit svou interpretační, učitelskou či podobnou kariéru.  Umění bude na americkém hudebním trhu prosperovat tehdy, bude-li podporováno odvahou nových učitelů a tvůrčích umělců. ALP motivuje studenty k uskutečnění jejich představ o budoucí roli umělce.

 

             Stáže

 

               Program ALP nabízí studentům možnost získání odborných zkušeností, které je přiblíží k dosažení jejich cílů. Absolventi získají nové poznatky a profesionální vazby, jež jim umožní stát se rovnocennými partnery, novátorskými učiteli a originálními interprety, které tak potřebujeme pro ozdravění stávajícího kulturního klimatu.

              Během prvního roku běhu nového programu pořádala škola stáž například v Royal Academy of Music v Londýně, ve Philharmonia Orchestra, na Bachově festivalu a v Rochesterově opeře. Stáže měly různou délku – od ročních, v administrativních sektorech vysokých hudebních škol, až po čtrnáctidenní, na koncertním turné v Oregonu.

 

           Studijní obry

                

                 Osnovy ALP obsahují široký výběr kursů, které seznamují studenty s různými stránkami hudebního života, připravují je k praxi interpretů schopných vyučovat a zaujmout různé obecenstvo, umožní  jim poznat různá povolání související s hudbou a technické novinky v oboru. Poskytují též informace o systému administrativy, managementu, o americké hudební ekonomii a politice.         

 

 

 

         Charakteristika programu ALP          

 

                ■ aktivní přístup k hudbě

                ■ budoucnost amerických symfonických orchestrů

                ■ programy novátorskýh recitálů

                ■ hudební školy 21. století

                ■ politika v umění a umění v politice, jejich vliv na místní, regionální a            státní legislativu v oblasti umění

                ■ inženýrství zvuku v klasické hudbě a jazzu

                ■ vytváření multimediálních informací

                ■ publikování hudby

                ■ jak vyučovat bez nudy

                ■ jak založit malý a střední soubor a jak s ním pracovat

                ■ umění a právo, smlouvy, základní práva, autorský zákon

                ■ vztah k publiku – tendence a schémata

                ■ chování na pódiu

                ■ hudba a medicína

                ■ financování hudby XX. A XXI. Století

 

          Učební plán studenta hry na žesťové nástroje

 

                Délka studia: 4roky (po maturitě). V současnosti má škola asi 400 žáků, každý nástroj vyučuje jeden učitel, který má průměrně 18 žáků.

                Hlavní nástroj: 1 hodina individuální výuky týdně (30 týdnů ročně, 2 semestry po 15 týdnech), 1-2 hodiny kolektivní výuky týdně, kterých se účastní všichni žáci hrající na stejný nástroj (ansámbly, skupiny, sólová hra)

               Druhý nástroj: podle výběru, 1 hodina týdně povinného klavíru 2 roky.

               Doplňkové aktivity: hudební teorie, historie, humanitní předměty – literatura, sloh, 10 – 12 hodin týdně.

               Program ALP: dechové ansámbly – 2 úrovně : junior, senior, symfonický orchestr, 3 zkoušky po 2 hodinách týdně, každý žák ročně absolvuje jeden koncert se symf. orchestrem, jeden s ansámblem, komorní hudba – 1 hodina týdně.

 

 

    Školné: 25 000 US$ ročně, tj. 100 000 US$ za celou dobu studia.

 

Udělované diplomy: Doctor of Musical Arts(doktor hud. Umění), nebo Master of Music(magistr hudby.

 

 

 

     World copyright by Brass Bulletin, P.O.BOX 576, Bulle, Switzerland

 

 

Pro své žáky se svolením redakce přeložil Marcel Štroncer