Historie trombónů 


         

                               Trombón v českém baroku

             Historie a současnost dvojitých nástrojů

          Historie trombonu od Sackbutu do přítomnosti