Sofrologie a hudba

 

 

 

Robert Ischer

Sophrologie et musique

Brass Bulletin č. 54/1986

 

Tato věda byla založena r.1960 španělským psychiatrem Alfonsem Caycedešm. Původ názvu z řečtiny:sos-harmonie, phren-vědomí, logos-rozum, věda.

Sofrologie se zabývá interakcí intelektu, citu a tělesností člověka.

Je inspirována technikami jógy, zen budhismu/Caycedův pobyt v Orientu/, autogenního tréninku a d. Sofrologie jako psychiatrická disciplína může nalézt uplatnění i v hudbě. S. je rozdělena do tří stupňů.

 

1.stupeň – Ovládnutí těla

 

Hlavním úkolem je navrácení těla do příjemného výchozího stavu/ je ze myšlen stav člověka před narozením. Zatímco si člověk žijící v západní civilizaci věky uvědomoval pouze bolestivé místa svého organismu, Caycedova věda nabízí vychutnání rozkošného pocitu tělesného zdraví.

            Začneme ovládáním tělesného uvolnění. Příklad: když čtete tento článek, lehce vraštíte čelo, krčíte obočí apod. Tyto tenze jsou ovšem pro porozumění textu zcela zbytečné- jimi se ale projevuje vaše nevědomí. Podobných zbytečných svalových napětí si lze všimnout i ve hře na hudební nástroje – hlavně u začátečníků – zvednutá ramena, napjaté paže, potřeba zacházet nanejvýš ekonomicky a to s radostí ze sebeovládání. Když hrajeme, nemysleme na jednotlivé složité procesy odehrávající se s našimi svaly – souvisí to s naší příliš utilitaristickou civilizací, která používá ducha raději méně než více, a to jenom tehdy, když jde o okamžitý účinek. V harmonickém pojetí hry by se měly všechny její složky /držení nástroje, dýchání, nasazení, upnutí svalů atd./ spojovat, doplňovat v jeden celek, rozhodně by se nemělo vycházet z technicistního rozpitvávání hry na jednotlivé její složky.

Cvičením prvního stupně se postupně stále víc a více dostáváme k prožitku zdravého a spokojeného života. Příklad cvičení/z tzv. dynamické relaxace/:zvedejte zaťatou zkroucenou pěst směrem od těla, vdechněte do úplného příjemného uvolnění. Cvik provádějte soustředěně a náležitě jej vychutnejte. Jaká radost je cítit se spokojeně a funkčně i jen po takovém nepatrném/ovšem soustředěném/cviku.

 

Koncentrace je dobře popsána v Schulzově autogenním tréninku. Tento sofrologický stav nám může pomoci například při cvičení zpívaných tónů.

 

2. stupeň – Sebevidění /visualisation de soi/

 

Znamená schopnost představit si sám sebe v minulost, přítomnosti i budoucnosti. Nám se z tohoto hlediska jedná o ovládnutí emocí. Subjekt znovu prožívá např. svůj koncert, zkoušku, soutěž a vnímá kromě objektivních dějů samozřejmě i své vlastní vnitřní prožitky – pocit hojnosti, sebeovládání, pocit díla, pocit nástroje, vciťte se do svých prožitků i „literárně“,. Pak se znovu vrací do přítomnosti a tyto zážitky oceňuje a ty pozitivní se snaží prožít co nejúplněji, nejprecizněji. Naposled se přenese do budoucnosti, do svých příštích vystoupení. Při prožívání je třeba zachytit co nejvíce detailů sprcha, oblékání, odchod z domu, cesta do koncertní síně, průběh rozehrávání, poslední minuty před vystoupením, pak některé nebezpečné pasáže a závěr koncertu, potlesk, odchod do šatny, domů apod.

 

/zřejmě se jedná o prožívání kladných momentů, podařených vystoupení, záporné momenty zřejmě jako radostné prožívat nikdo nebude/

 

3. stupeň – meditace

Jedná se zde o ztotožnění s vesmírem. Pro nás jsou důležité některé speciální techniky, které jsou praktikovány na dvou úrovních vědomí, jimž odpovídá práh spánku v pohodlné poloze v sedě a soustředěnost v pozici zvané anatomická. Po sofronizaci /tj. po provedení základního stupně a některých cvičení prostředního stupně/ subjekt zaujme anatomickou polohu: sedí na kraji sedadla v pozici kavalíra slézajícího kopec/tedy sestupujícího z kopce. Polohu v křesle a se zavřenýma očima si tento úryvek vtiskuje do duše. Jeden úryvek z textu se takto zapamatovává do 3-4 cyklech. Tato technika se dá využít nejen při učení se zpaměti, ale i při cvičení techniky.

 

Literatura:

Le guide pratique de la sophrologie /Davrou, Macquet – Édition Marabout/ Les étonnantes possibilités de votre mémoiere pour la sophrologie/Davrou, Leclerq – Editions Retz/

Adresa: Fédération europénne de Sophrologie, Dr. Yves Davrou, Le Moustier, St Thomas de Conac, France 17 150 Mirambeau, tel. /45/860698